Treść polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez MARIOLA OLSZOK CORNEROS.PL ul. Szembeków 16, 63-645 Łęka Opatowska, NIP: 9970024738 REGON: 364586564 danych osobowych osób kontaktujących się poprzez formularz kontaktowy, zakładających konta w na stronie www.corneros.pl, składających zamówienie telefonicznie lub poprzez stronę www.corneros.pl

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mariola Olszok i pracownicy firmy Corneros. Możesz skontaktować się w jeden ze sposobów:

  • listownie na adres: ul. Szembeków 16, 63-645 Łęka Opatowska
  • mailowo: kontakt@corneros.pl
  • telefonicznie: 733 537 720

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • odpowiedzi na wysłane do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy,
  • realizacji złożonego zamówienia.

3. Czas przechowywania danych osobowych.
Dane użytkownika przechowujemy podczas realizacji złożonego zamówienia lub prowadzenia konwersacji na temat danego produktu. A po zakończeniu zamówienia przechowujemy dane osobowe przez okres 3 lat.

4. Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe Klientów przechowujemy na zabezpieczonym serwerze. Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy biorący udział w realizacji złożonych zamówień.

5. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych masz następujące prawa:

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  • prawo do sprostowania błędnie podanych danych osobowych
  • prawo do zaprzestania przetwarzania danych osobowych
  • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych

W celu skorzystania z któregoś z powyższych praw skontaktuj się z nami na jeden ze sposobów podany w pkt. 1.